Geert Schouten Shipbuilder Maritiem Masterplan

Maritiem Masterplan – Praten kunnen we goed, nu actie!

ColumnDutchNews

Het Maritiem Masterplan kan niemand in de maritieme sector zijn ontgaan. Met dit plan wordt beoogd de Nederlandse maritieme sector een innovatie-impuls te geven. Investeringsplaatje; enkele honderden miljoenen euro. De helft van dit bedrag is aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds. Dit fonds heeft het kabinet beschikbaar gesteld voor structurele en duurzame economische groei. Er staat dus veel op het spel. Daarom vraag ik me af waarom er nu ogenschijnlijk nog zo ontzettend weinig gebeurt om de doelen en acties uit het Maritiem Masterplan te bewerkstelligen. De kennis is beschikbaar, nu de daden nog. Of ligt dat genuanceerder?

Als lid van het Platform Dutch Naval Design en NMT’s proces innovatiecommissie,  wil ik ten eerste kwijt dat ik ongelofelijk trots ben op de Nederlandse maritieme sector. Al eeuwen is Nederland in staat om de meest uitdagende maritieme issues terug te brengen tot een peulenschilletje. Iedere keer weer zie ik innovaties waarvan ik echt achterover sla. Wat een ontzettend hoog kennisniveau hebben we in huis. Die koppositie moeten we hoe dan ook vasthouden.

Ik merk echter dat we steeds meer over de kennis praten dan dat we er actief mee aan de slag gaan. We spreken veel over nieuwe ontwikkelingen, innovaties en technologieën, van digital twinning tot autonoom varen. En van een cyclisch & digitaal innovatieproces tot modulaire en geïntegreerde klimaatneutrale energiesystemen. En wat te denken van de Datawerf? Stuk voor stuk interessante onderwerpen. Thema’s waar ik met liefde veel aandacht aan besteed. Echter, deze onderwerpen kunnen we alleen maar succesvol insluiten in onze sector als we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

Precies daar roep ik toe op: actie! Laten we al die kennis die er is in de maritieme sector, daadwerkelijk gaan inzetten. Hoe sneller, hoe beter wat mij betreft. En met een reden. De maritieme sector is een langcyclische sector. Projecten duren zomaar vijf tot 10 jaar. Als we innovatieve onderwerpen succesvol willen inzetten, betekent dit dat we nu aan de slag moeten.

Ik merk echter dat we steeds meer over de kennis praten dan dat we er actief mee aan de slag gaan.

En dat kan ook. We hebben in het algemeen een sterke neiging om alle onderwerpen tot in de puntjes op papier uit te werken. Uit ervaring weet ik echter dat papier en praktijk nooit volledig corresponderen. Nieuwe, nog redelijk onbekende onderwerpen moeten daardoor altijd weer terug naar de tekentafel. Door tegelijkertijd actief in de praktijk aan de slag te gaan met nieuwe onderwerpen vind je uit wat wel en niet werkt.

Vanzelfsprekend is er veel tegenin te brengen. Want de maritieme sector bulkt zeker niet van het geld om alle ideeën gewoon maar eens te proberen. En daar zit nu net de nuance. Rondom veel ideeën in de maritieme sector is zoveel informatie beschikbaar dat het direct in de praktijk gebracht kan worden. Volledig falen is uitgesloten. Dat geldt zeker ook voor ideeën die voortvloeien uit het Maritiem Masterplan.

Ik zoek naar dat echte ondernemerschap, de durf om in te zetten op een visie. Juist dan enthousiasmeren we ook het Rijk en andere partners en volgen de financiële impulsen veel makkelijker, omdat Den Haag ziet dat we innovaties in de praktijk succesvol maken. Laten we onze visie en kennis gaan omzetten in daden voordat we de maritieme koppositie verliezen. Om praten succesvol en renderend te maken moeten we nu in de praktijk in actie komen!

Geert Schouten – Directeur Shipbuilder
Lid Platform Dutch Naval Design
Lid NMT – proces innovatiecommissie

Deze column werd gepubliceerd op Schuttevaer.nl, klik hier

Share this post
InnovatiekennisMaritiem Masterplan

Recent Updates

More News & Blogs