Geert Schouten Shipbuilder Maritiem Masterplan

Hoe Digitaal Samenwerken de innovatie binnen het Maritiem Masterplan een boost geeft

News

Column Geert Schouten

Het Maritiem Masterplan heeft als doel de Nederlandse maritieme sector een innovatie-impuls te geven. Met investeringen van enkele honderden miljoenen euro’s staat er veel op het spel. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de ontwikkeling van een ondersteunend digitaal platform om alle belanghebbenden aan te sluiten om zo maximaal mogelijk in te kunnen zetten op maritieme duurzaamheid en innovaties. Echter, hoe laten we dit platform effectief functioneren in onze sector met een zeer verschillend kennisniveau van digitale oplossingen? Zomaar een platform lanceren zal falen. Wat dan wel?

Eerst iets over de verschillende kennisniveaus binnen de maritieme sector met betrekking tot digitalisering. Sommige bedrijven werken al volledig data gedreven. Enkele zijn zelfs kennisgedreven aan de slag binnen hun projecten. Ik kom deze twee niveaus echter nog lang niet overal in de maritieme sector tegen. Er zijn nog voldoende maritieme bedrijven die volledig document georiënteerd werken. Bedrijven die soms supergoede ideeën hebben als het gaat over verduurzaming van de maritieme sector, maar helaas nog niet 100% data gedreven werken. Iets wat juist het doel is van het Maritiem Masterplan. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook zij aangesloten kunnen worden op het ondersteunende digitale platform?

Wat mij betreft kunnen we een oplossing zoeken in een moderne digitaliseringstechiek. Dit is een innovatieve aanpak die bijvoorbeeld traditionele tekstuele eisen omzet in een heldere, gestructureerde data-omgeving en vice versa.

Het grote voordeel hiervan is dat deze techniek alle partijen, ongeacht hun niveau van digitalisering, verbindt. Dit betekent dat tekstuele eisen kunnen worden omgezet in data en dat geldt ook voor de aanpassingen in de tekst en vice versa. Deze mogelijkheid voor bidirectionele datastromen is cruciaal voor een effectieve samenwerking tussen partijen met verschillende niveaus van maritieme digitalisering.

Ik pak er een voorbeeld bij uit een specificatie: “fresh water piping has to comply with class rules”. Dit herkent iedereen als een stuk tekst. Als we er een data model van maken ziet het er als volgt uit: <element> fresh water piping <element> HAS TO COMPLY WITH <element>  class rules <element>. Op basis van de betekenis van HAS TO COMPLY WITH, weet AI dat het om een eis gaat en daarmee is het model geschikt voor het succesvol verbinden van alle partijen in de maritieme sector.

Ik kan me voorstellen dat dit je duizelt, dus laat ik een voorbeeld geven. Stel je een situatie voor waarin een sterk gedigitaliseerd bedrijf samenwerkt met een bedrijf dat pas aan het begin staat van dit proces. Het minder gedigitaliseerde bedrijf heeft eisen nog in Word opgenomen. Hoe laat je dat aansluiten bij de datamodellen van de data toppers? Dankzij deze benoemde techniek kunnen deze bedrijven ondanks hun verschillen in digitaliseringsniveau succesvol samenwerken. Het meer gedigitaliseerde bedrijf kan de gegevens delen in een formaat dat gemakkelijk te begrijpen en te bewerken is voor het minder gedigitaliseerde bedrijf, lees tekst, en vice versa.

Is dit dan alleen voor de eisen van toepassing? Dan helpt dit toch niet voor het gehele joint maritime digital platform van het Maritiem Masterplan? hoor ik jou als maritiem professional al denken. Maar wacht even, hear me out. Als je in staat bent om eisen om te zetten van tekst in data en omgekeerd, dan moet dat toch ook kunnen met andere gegevens? Denk daarbij aan typische lijsten die in Word en Excel worden bijgehouden zoals equipmentlijsten, de makerslist, maar ook zeer gedetailleerde lijsten zoals elektrische input output lijsten. Al deze informatie is zowel als datastructuur en als tekst weer te geven. Zolang het model dat wordt gebruikt maar echt maritiem is, is alle informatie op deze bi-directionele wijze te verwerken en te raadplegen. Artificial Intelligence (AI) is een heel goede hulp.

Dit maakt deze nieuwe werkwijze een zeer innovatieve en inclusieve oplossing die gelijke kansen biedt aan alle betrokken partijen, ongeacht hun niveau van digitalisering. Het resultaat hiervan is niet alleen een efficiëntere samenwerking, maar ook aanzienlijke tijds- en inspanningsbesparingen bij het converteren van informatie van het ene formaat naar het andere.

Natuurlijk is er ook een tool nodig die dit mogelijk maakt. Een tool die dit ondersteunt en middels AI alle informatie kan omzetten naar een gestructureerd datamodel en omgekeerd. Dat test en implementeer ik samen met het Shipbuilder team al jaren. We passen deze techniek en AI al enkele jaren toe op eisenbeheer, documentbeheer en zien dat dit uitgebreide ondersteuning biedt voor het gestructureerd vastleggen van maritieme informatie in een modelgebaseerde omgeving. Het stelt gebruikers in staat om eenvoudig eisen, documenten en equipment eigenschappen te definiëren, beheren en delen binnen het projectteam, maar ook met klanten en leveranciers. En eindelijk het mailverkeer met 90% reduceert. Zodoende kunnen maritieme bedrijven efficiënt samenwerken, waardoor een innovatieboost gegarandeerd is. En is dat niet precies wat het Maritiem Masterplan beoogt?

Geert Schouten is directeur van Shipbuilder
Lid Platform Dutch Naval Design
Lid NMT – proces innovatiecommissie

Share this post
digitaliseringMaritiem Masterplan

Recent Updates

More News & Blogs