Zo geef je goede invulling aan de Defensie Industrie Strategie

Zo geef je goede invulling aan de Defensie Industrie Strategie

BenefitsDutchNews

SAMENVATTING ARTIKEL

  • Minister Bijleveld heeft de Defensie Industrie Strategie gepresenteerd. Focusgebieden: technologie & kennis.
  • Om binnen die onderwerpen de Koninklijke Marine en toeleveranciers te verbinden zijn twee belangrijke stappen nodig.
  • Stap 1; Om technologie te verbinden moet worden afgestapt van databeheer in Word, Excel en PDF bestanden en worden overgestapt naar een smart data management programma voor consistente data.
  • Stap 2; Om kennis te ontwikkelen en de Nederlandse voorsprong te behouden is het inrichten van een kennisbank noodzakelijk om expliciete en impliciete kennis snel te ontwikkelen en voor later toegankelijk te houden.

HOOFDARTIKEL

Zoveel mogelijk Nederlandse toeleveranciers voor het Nederlandse defensiematerieel. Dat staat in de Defensie Industrie Strategie die minister Bijleveld van het ministerie van Defensie onlangs heeft gepresenteerd. Geert Schouten, directeur van Shipbuilder: “Dit is een goede ontwikkeling en ook een logische stap. Nederland is wereldwijd gezien een maritieme brainport. Die lokale kennisvoorsprong heeft de Koninklijke Marine ook nodig. Voor een goede bescherming van onze veiligheid heeft de minister enkele focusgebieden benoemd, waaronder technologie en kennis. Die onderwerpen moeten wel goed worden verbonden tussen enerzijds de marine en anderzijds de toeleveranciers. Wij lichten graag toe hoe dat verbinden efficiënt en innovatief invulling krijgt.”

Technologie: kwestie van smart data management
Om technologie in de marinebouw tussen de marine en toeleveranciers te verbinden is goed data management nodig. Schouten: “Laten we beginnen met de tenderfase. Nog te vaak kom ik toeleveranciers aan de marine tegen die middels Word, Excel en PDF’s invulling geven aan een complexe tender die is uitgezet. Dit zijn absoluut geen data verwerkers en door gebruik ervan worden veel kostbare fouten gemaakt. Hoe weet je bijvoorbeeld welk Excel bestand de laatste versie is als meerdere personen bij de toeleveranciers en marine hierover communiceren? Laat de computer nu eens voor je werken!”

“Ons smart data management programma doet dat en biedt hier dé oplossing; Shipbuilder is gemaakt om data te verwerken. Toeleveranciers die gebruik maken van Shipbuilder kunnen met enkele clicks de eisen uit een tender invulling geven. De marine kan op hun beurt dat data bestand in een zeer kort tijdbestek controleren en aanvullende eisen/vragen stellen. Als beide partijen dus Shipbuilder gebruiken gaat bij beide partijen de consistentie van de data en de efficiëntie omhoog. De doorlooptijd wordt soms tot enkele maanden verkort. Onze klanten krijgen hiervoor vaak complimenten.”

Schouten vervolgt; “Als de tender is afgerond en de bouwfase start kunnen de gegevens die hiervoor nodig zijn eenvoudig uit Shipbuilder worden opgehaald. Het invullen van de data is immers al gestart tijdens de tenderfase. En omdat de informatie consistent is, is langdurige controle en verwerking van data in Excel bestanden verleden tijd.  Men kan snel beginnen met de bouw. En dat met de juiste data.”

Kennis: kwestie van het opbouwen van een kennisbank

Nederland is hét Silicon Valley van de wereldwijde maritieme industrie. Schouten: “Nederland heeft een unieke infrastructuur. Alle maritieme bedrijven zitten op maximaal twee uur rijden van elkaar verwijderd. Dat is de reden dat Nederland in rap tempo van productgericht naar procesgericht is ontwikkeld. Momenteel maken we zelfs de stap naar kennisgericht. Echter er moet nu een drastische stap worden gemaakt om die kennis op te slaan om snel, of zelfs nog sneller, te ontwikkelen.”

“Zowel bij de marine als bij de toeleveranciers wordt gewerkt aan innovatie, dus kennis. Hoe mooi zou het zijn als je per project en per onderdeel je kennis kan opslaan? En hoe mooi zou het zijn als je nieuwe inzichten later gewoon kan bijwerken waarmee je die kennis weer kan meenemen naar een volgend project? Het goede nieuws is: het kan nu! In Shipbuilder hebben we een Data Intelligence Knowledge Base ingericht. En dat is nog maar het begin. In deze Data Intelligence Knowledge Base is onze 25 jaar aan ervaring in de maritieme sector verwerkt. Hierin staat een schat aan basisinformatie voorgeprogrammeerd voor complexe marine projecten. Tegelijkertijd helpt de Data Intelligence Knowledge Base een bedrijf met het ontsluiten van kennis terwijl je aan het werk bent. In deze kennisbank wordt alle expliciete en impliciete kennis behouden voor de toekomst. Een nieuwe collega kan gelijk met deze kennis aan de slag. Alle belangrijke kennis en ervaring blijft dus in je bedrijf. Het helpt onze klanten zelfs in een rap tempo te ontwikkelen.”

Schouten concludeert: “Alleen zo blijven we de wereldwijde voorsprong behouden en geven we een goede invulling aan de Defensie Industrie Strategie.”

Share this post

Recent Updates

More News & Blogs